Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

ANNA TAPION KOULUN REHTORIN HAKUILMOITUS

Anna Tapion koulu on erityistehtävän saanut yksityiskoulu, joka sijaitsee Pälkäneellä. Koulussa annetaan sisäoppilaitosmuotoisesti perusopetusta vuosiluokille 7 – 9. Lisäksi oppilaat suorittavat Anna Tapion koulussa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillisesti suuntautuneita aineita. Oppilaita on 220, joista 160 asuu koulun oppilasasuntolassa. Koululla on oma valmistuskeittiö. Henkilökuntaa on 42, joista opetushenkilöstöä on 26. Loma-aikoina koulu järjestää ulkopuolista toimintaa. Koulun ylläpitäjä on Anna Tapion säätiö.

Koulun kymmenen eri rakennusta sijaitsevat noin kahden hehtaarin tontilla. Lisäksi säätiö omistaa maatilan, jossa on peltoa viisi hehtaaria ja metsää 70 hehtaaria.

Rehtorin tehtävänä on toimia Anna Tapion säätiön asiamiehenä ja koulun rehtorina. Rehtori vastaa talouden suunnittelusta, resurssien tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä kiinteistöjen kunnosta ja investoinneista. Hän johtaa, valvoo ja kehittää koulun toimintaa.

Anna Tapion säätiö hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen

REHTORIA

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen rehtoria koskevan säädöksen mukaan.

Hakijalta edellytetään hyvää johtamistaitoa ja - kokemusta, perehtyneisyyttä julkishallintoon, vahvaa taloudellista, pedagogista ja henkilöstöhallinnollista osaamista, innovatiivisuutta sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme yksityiskouluhallinnon tuntemusta.

Tiedusteluihin vastaa:
säätiön puheenjohtaja Hannu Saarikangas puh 0400 838008 hannu.saarikangas@ilry.fi

rehtori Elisa Torvinen puh 0400 726 842 elisa.torvinen@annatapio.fi

Hakemus palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 10.2.2018 mennessä elisa.torvinen@annatapio.fi tai Elisa Torvinen, Anna Tapion säätiö, Simontie 2, 36720 Aitoo.

Lisätty 11.1.2018 (Anna Tapion Koulu)


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B