Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Historia

Uusi koulumuoto Suomeen

Johtaja Anna Tapiolla oli lähes 75 vuotta sitten hyvin nykyaikainen käsitys ihmisestä. Sen mukaan ihminen on kokonaisuus, jonka kaikkia puolia on kehitettävä tasapuolisesti. Koulussa opetettavat tiedot ja taidot on oltava sopusuhtaisesti omaksuttavissa. Nuorella pitää olla oikea tahdon suunta ja halu käyttää kykyjänsä monipuolisesti.

Anna Tapio sai 25.4.1940 kirjeen, jossa kerrottiin helsinkiläisen naisryhmän tavoitteista saada Suomeen uusi koulumuoto, kotitalouskeskikoulu. Se tulisi olemaan kansakoulun oppimäärään pohjautuva 4-vuotinen tytöille tarkoitettu oppilaitos. Parhaillaan etsittiin tarkoitukseen sopivaa rakennusta. Anna Tapiolta kysyttiin, olisiko hän valmis muuttamaan samalla tontilla, jossa Anna Tapion koulu vieläkin sijaitsee, ylläpitämäänsä Aitoon kotitalouskoulun Aitoon kotitalouskeskikouluksi. Tällä tontilla oli muutama vuosi aiemmin toiminut myös Aitoon yhteiskoulu. Kirjeen allekirjoittajina oli Virossa syntynyt Leeni Vesterinen, omaa sukua Ploompuu. Hänen aviomiehensä toimi Viron konsulina Suomessa 1920 -luvulla.

Anna Tapio innostui heti ajatuksesta, koska hän oli jo pitkään miettinyt, voitaisiinko kehittää oppilaita innostavampi ja monipuolisemmin palveleva opinahjo, jossa tietopuolisen oppikoulun ja käytännöllisen kotitalouskoulun opetus ja oppiaineet yhdistettäisiin ehjäksi kokonaisuudeksi. Virikkeitä Anna Tapio oli saanut ajatukselleen opintomatkalla Viroon 1930-luvulla. Siellä toimi oppilaitoksia, joiden nimi oli kotitalouskeskikoulu ja näissä annettiin sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta.

Suunnitelmista toteen

Valtioneuvostolle 28. heinäkuuta 1940 osoitetussa ja kouluhallitukselle jätetyssä hakemuksessa Anna Tapio anoi Oy Toukon tilan nimissä lupaa saada perustaa Luopioisten pitäjään Aitooseen neliluokkainen, suomenkielinen tytöille tarkoitettu kotitalouskeskikoulu. Se oli suunniteltu sisäoppilaitokseksi, tarkoituksenaan kasvattaa naisista sivistyneitä kotitalouden hoitajia. Lisäksi koulu toimisi valmistuslaitoksena sellaisille aloille ja niihin ammattikouluihin, joihin vaadittiin keskikoulupätevyys, sekä edistäisi muuten kotitalousalan valistustyötä maassamme.

Anna Tapio ei jättänyt asiaa vain hakemuspapereiden varaan, vaan teki matkan kouluhallitukseen perustamissuunnitelmat salkussaan. Matka ei mennyt hukkaan. Kouluhallitus antoi puoltavan lausunnon. Asia käsiteltiin valtioneuvostossa 26. syyskuuta 1940. Ensimmäinen pääsytutkinto Aitoon kotitalouskeskikouluun pyrkiville pidettiin 7. lokakuuta 1940. Pyrkijöitä oli 31, joista oppilaiksi hyväksyttiin 23. Koulutyö alkoi 9. lokakuuta 1940 kello 8.00.

Osakeyhtiömuodon verotuksellisista vaikeuksista pääsemiseksi Anna Tapio perusti 27.6.1958 nimeään kantavan säätiön. Sen tehtävänä tuli säädekirjan mukaan olla Aitoon kotitalouskeskikoulun ylläpitäminen sekä kehittäminen ja oppilaitoksen perustaminen myös pojille. Säätiö on edelleen koulun ylläpitäjä. Koulun nimi muutettiin 1980 luvun lopulla Anna Tapion kouluksi. Koululla oli myös oma laki ja asetus kymmenen vuoden ajan aina vuoden 1998 loppuun asti, jolloin kaikkia muitakin yksityisiä kouluja koskevat lait ja asetukset kumottiin. Koulussa noudatetaan nykyisin Suomen yleistä perusopetuslakia ja -asetusta.


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B