Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Koulun esittely

 Anna Tapion koulu on Suomen ainoa perusasteen sisäoppilaitos. Kauniissa maalaisympäristössä sijaitsevassa koulussa opiskellaan kolmessa vuodessa perusopetuksen vuosiluokat 7, 8 ja 9. Lisäksi opiskellaan valinnaisia matkailu-, ravitsemus- ja talousalan ammatillisia aineita. Opetuksen lähtökohtana on koulun perustajan, rehtori Anna Tapion ajatus "Pään, käden ja sydämen sivistyksestä".

Anna Tapion käsityksen mukaan nuoria on kasvatettava ja opetettava kokonaisvaltaisesti. Heidän on opittava tekemään töitä käsillään, heillä pitää olla sydämen sivistystä ja yleissivistystä. Käsillä tekemistä opitaan ammatillisissa aineissa, yleissivistystä perusopetuksessa ja sydämensivistystä kehitetään asumalla samanikäisten nuorten kanssa yhdessä oppilasasuntolassa. Annamme nuorille vastuuta ja mahdollisuuden kehittää itseään ja yhteisöään!

Oppilaamme sijoittuvat erittäin hyvin jatko-opintoihin ja työelämään, mutta ennen kaikkea heille on eri elämänvaiheissa paljon hyötyä täällä oppimistaan arkielämän taidoista. Anna Tapion luoma pedagogiikka on koulun kivijalka tulevaisuudessakin, jonka varaan on hyvä rakentaa uutta kehittyvän yhteiskunnan ja ihmisen tarpeita vastaavaa koulutusta.Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B