Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Linkkivinkit

Linkkivinkit:

Tunnista tapasi oppia, vahvuutesi, voimavarasi ja kiinnostuksen kohteesi. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen koulutusvalinnoissa johtaa onnistuneisiin uravalintoihin.

Tietoa eri koulutusaloista ja ammateista:

Opintotuki, kesätyöt ja työskentely ulkomailla:


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B