Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Opon palsta

Hei kaikille!

Olen Marita Riihiranta. Toimin Anna Tapion koulun oppilaanohjaajana eli opona.

Yhteystietoni:

Marita Riihiranta
Sähköpostiosoite: marita.riihiranta(at)annatapio.fi
Puhelin: 0400663346

Tällä sivulla on tietoa oppilaanohjauksesta ja muista toimenkuvaani liittyvistä tärkeistä asioista. Sivulta löydät esimerkiksi erilaisia lomakkeita ja jatko-opintoihin liittyviä linkkejä.

Mitä kaikkea opo tekee?

Työkenttäni on varsin monipuolinen. Kerron tässä lyhyesti pääkohdista.

Pidän oppilaanohjauksen luokkatunnit koulumme kaikille oppilaille. 7. -8. luokilla luokkamuotoista ohjausta on joka toinen jakso ja 9. luokkalaisilla joka jaksossa. Luokkatuntien tavoitteena on mm.

  • perehdyttää oppilas uuteen kouluun ja sen toimintatapoihin.
  • kehittää oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsetuntemusta sekä opiskelutekniikkaa.
  • tutustuttaa oppilas Suomen koulutusjärjestelmään ja eri ammattialoihin.
  • selkiyttää oppilaalle peruskoulun jälkeisiä vaihtoehtoja ja valintoihin liittyviä seurauksia.

Henkilökohtainen ohjaus painottuu erityisesti päättöluokkaan, jolloin tehdään suunnitelmia jatko-opintoihin hakeutumisesta. Ohjaan oppilaita henkilökohtaisesti myös esimerkiksi oppimisen pulmissa.

Järjestän päättöluokkalaisille tutustumiskäyntejä heitä kiinnostaviin oppilaitoksiin. Teen yhteistyötä vanhempien kanssa erityisesti oppilaan urapolun suunnittelussa. Tähän kuuluu mm. 9. luokan huoltajille suunnattu vanhempainilta jatko-opinnoista ja yhteishausta.

Olen koulun yhteyshenkilö oppilaiden työelämään tutustumisessa (TET). Työelämään tutustumiseen tarvittavat lomakkeet ja lisätietoa löydät oikeanpuoleisesta sivupalkista.

Ohjaan oppilaita valinnaisaineiden valinnassa rehtorien kanssa ja muodostan valinnaisaineryhmät. Koulussamme voi opiskella peruskoulun valinnaisaineiden lisäksi ammatillisia valinnaisaineita, joista on monelle hyötyä jatko-opinnoissa ja itsenäistymisessä.

Osallistun oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn. Koulumme oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Otan vastaan koulustamme kiinnostuneita nuoria ja heidän huoltajiaan. Olen myös mukana erityisinä tutustumispäivinä, jolloin tutustujia varten järjestetään ohjelmaa.

Oppilaanohjaaja vastaa koulumme tukioppilastoiminnasta. Tukioppilaat järjestävät mm. erilaisia tapahtumia koulun 7. luokkalaisille ja ovat mukana koulun tutustumispäivissä esittelemässä koulualuetta sekä koulun käytäntöjä tutustujille.

 

 


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B