Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Elävä yhteisö

Anna Tapion koulussa on ainutlaatuinen tunnelma, joka syntyy tiiviistä yhteisöstä. Yhdessä oppiminen, asuminen ja harrastaminen tutustuttavat oppilaat perin pohjin toisiinsa ja synnyttävät pitkäkestoisia ystävyyssuhteita. Hyväksyvässä ilmapiirissä on mukava opiskella ja elää. Täällä ollaan kuin yhtä suurta perhettä!

Yhdessä vietettävä aika synnyttää koulun väen kesken tiiviit suhteet, jotka mahdollistavat jokaisen oppilaan huomioimisen yksilönä. Näin nuoria voidaan auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa ja kannustaa toteuttamaan itseään heidän omien kykyjen ja halujensa mukaisesti. Haluamme antaa jokaiselle oppilaalle hyvät eväät aikuisuuteen.

Oppilaat ovat tiiviisti mukana koulun arjen pyörittämisessä. Jokainen oppilas pääsee vuorollaan osallistumaan ruoan valmistukseen koulun ruokalassa, siivoukseen asuntoloissa ja kouluympäristön viihtyvyyden lisäämiseen. Lukuvuoden aikana oppilaat järjestävät useita juhlia ja tapahtumia. Oppilaat oppivat itse tekemällä ja kantavat vastuuta omasta toiminnastaan. Anna Tapiossa uusavuttomuus on tuntematon käsite.


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B