Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Peruskoulu- ja valinnaisaineet

Peruskouluaineet:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • A-kieli (englanti)
 • B-kieli (ruotsi)
 • matematiikka
 • biologia, maantieto
 • fysiikka, kemia
 • uskonto, elämänkatsomustieto
 • historia, yhteiskuntaoppi
 • musiikki, kuvataide
 • liikunta ja terveystieto
 • oppilaanohjaus
 • kotitalous
 • käsityö

Valinnaisaineet

Perusopetuksen valinnaiset taito- ja taideaineet

 • Catering English
 • kotitalous
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • musiikki
 • taide ja kulttuuri

Perusopetuksen muut valinnaiset aineet (esimerkiksi)

 • draama
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • venäjä
 • saksa

Valinnaisaineryhmien lopullinen toteutuminen riippuu osallistujien määrästä. Koulumme valinnaisainetarjontaan voi tutustua tarkemmin Anna Tapion koulun valinnaisaine-esitteestä: valinnaiset_aineet_esite_2018.pdf


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B