Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Peruskoulu- ja valinnaisaineet

Peruskouluaineet:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • A-kieli (englanti)
 • B-kieli (ruotsi)
 • matematiikka
 • biologia, maantieto
 • fysiikka, kemia
 • uskonto, elämänkatsomustieto
 • historia, yhteiskuntaoppi
 • musiikki, kuvataide
 • liikunta ja terveystieto
 • oppilaanohjaus
 • kotitalous
 • käsityö

Valinnaisaineet

Uuden tuntijaon mukaan oppilaalla on mahdollisuus valita peruskoulun valinnaisia aineita ja ammatillisia valinnaisia aineita.

7. luokan peruskoulun valinnaisia aineita

 • luonto ja matkailu
 • koti- ja tekstiilityö
 • taide- ja kulttuuri
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • ympäristönhoito

8. ja 9. luokan peruskoulun valinnaisia aineita

 • draama
 • kotitalous
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • musiikki
 • saksan kieli
 • venäjän kieli
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • ympäristönhoito

8. ja 9. luokan ammatillisia valinnaisia aineita

 • catering English
 • kiinteistöhuolto
 • koti- ja tekstiilityö
 • luonto ja ympäristö
 • matkailu ja yrittäjyys
 • ruoka- ja juhlapalvelut
 • taide ja kulttuuri

Valinnaisaineryhmien lopullinen toteutuminen riippuu osallistujien määrästä. Koulumme valinnaisainetarjontaan voi tutustua tarkemmin Anna Tapion koulun valinnaisaine-esitteestä:

valinnaiset_aineet_esite_2017.pdf


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B