Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Rehtorin tervehdys

Tervetuloa tutustumaan Anna Tapion koulun kotisivuihin

Koulumme on valtakunnallinen ja oppilaat hakeutuvat Anna Tapion kouluun yli kahdeksastakymmenestä eri kunnasta. He suorittavat kolmessa vuodessa perusopetuksen vuosiluokat 7–9 sekä  matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillisia opintoja. Koulussamme noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Sisäoppilaitosmuotoisesti koulua suorittavat oppilaat asuvat viikot oppilasasuntolassa ja matkustavat viikonlopuiksi koteihinsa. Koulumme kymmenestä eri rakennuksesta muodostuva campus sijaitsee Pälkäneellä Aitoon kylässä 2 ha tontilla. Koululla on oma maatila ja puutarha. Anna Tapion koulussa työskentelee päivittäin yli 50 aikuista, joista opettajia on 30.

Meidän aikuisten tehtävä on ohjata nuoria niin, että he käyttävät kaiken tiedon, taidon, luovuuden, motivaation ja elämän halun ihmisyyteen kasvamiseen. Tavoitteemme on, että koulusta päästyään he ovat suvaitsevaisia, yhteistyötaitoisia ja toiset huomioon ottavia nuoria. He ovat oppineet Anna Tapion koulussa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoa sekä ovat yritteliäitä eivätkä pelkää vastuuta ja haasteita. Lisäksi he haluavat kehittää itseään, työtään ja yhteisöään.

Anna Tapion koulu

Tuula Lahti
rehtori


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B