Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

TET

Työelämään tutustuminen (TET):

Työelämään tutustuminen eli TET pähkinänkuoressa:

 • TET-harjoittelu suoritetaan viikolla 18 (4 päivää) ja viikolla 23 (5 työpäivää, 7. - 8.-luokkalaiset). Oppilaat hankkivat TET-paikan itse. TET-jakson voi korvata kesätyöllä.
 • Kaikki TET-harjoittelut olisi hyvä suorittaa eri työpaikoilla, jotta oppilaalle tulee laajempi käsitys työelämästä.
 • Työaika on kuusi tuntia päivässä sisältäen ruokatauon. Jos oppilaan kanssa sovitaan pidemmistä työpäivistä, on viikkotyöaika kuitenkin enintään 30 tuntia. Työajan tulisi sijoittua klo7-19 väliseen aikaan.
 • Työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan oppilaalle lounasta. Mikäli työnantaja ei kustanna oppilaan ruokailua TET-jakson aikana, voi oppilas hakea TET-jakson jälkeen koululta ateriakorvausta (3€/päivä) kuitteja vastaan.
 • Tutustumisjaksoon osallistuva koululainen on edelleen koululainen (ei työsuhdetta, ei palkkaa - paras palkka on esim. työnantajan tarjoama ateria ja asiallinen opastus).
 • Koulu ei korvaa oppilaille TET-jaksosta aiheutuvia matkakuluja.
 • Oppilaille on koulun puolesta otettu tapaturmavakuutus. Työturvallisuuslain (738/2002) säännösten mukaan työnantaja vastaa siitä, että oppilaiden käyttöön luovutettavat laitteet ovat asianmukaisilla turvalaitteilla varustettuja. Oppilailla ei saa teettää töitä, jotka on kielletty nuoren työntekijän suojelusta annetussa asetuksessa (475/2006).
 • Oppilaan perehdyttämistä ohjaa työpaikalla vastuuhenkilö. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu TET-jakson aikana useisiin eri työtehtäviin.
 • Koulussa TET-jaksosta vastaa oppilaanohjaaja.

Oppilaiden TET-paperit:

 • Tulosta tästä saatekirje.pdf työnantajalle (annetaan työnantajalle)
 • Tulosta tästä tet_sopimus.pdf (oppilas ja työnantaja täyttävät sopimukset yhdessä. Toinen kappale jää työnantajalle ja toinen palautetaan opolle ennen TET-jaksoa)
 • Tulosta tästä arviointi.pdf (työnantaja ja oppilas täyttävät yhdessä viimeisenä työpäivänä, palautetaan opolle TET-jakson jälkeen)
 • Tulosta tästä tet_ateriakorvaus.pdf (palautetaan kuittien kanssa opolle. Korvaus 3 €/päivä.)

Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B