Anna Tapion Koulu
Opit elämään!
innostava sisäoppilaitos 7-9. luokkalaisille

Yhteistyö vanhempien kanssa

Yhteystyö vanhempien kanssa on aktiivista ja monipuolista. Pääasiallinen yhteydenpitokanava on koulun ja kodin välinen Wilma-ohjelma. Koulu järjestää lukuvuoden aikana useita vanhempain tilaisuuksia, mm. Kodin ja koulun päivän, vanhempain lounaita ja avoimien ovien päiviä, jolloin vanhemmilla on tilausuus tutustua opetukseen, oppilasasuntolaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdeksännen luokan vanhemmille järjestetään oma vanhempain tilausuus oppilaiden jatko-opintojen suunnittelua varten. Koulun joulu- ja kevätjuhlaan ovat vanhemmat myös tervetulleita.


Sanottua

”Anna Tapio is a great place where you meet amazing people!”

- Salla Nappari 7B